Over ons

SAGA is een stichting die de Junior-ODC-meting op de markt brengt. Deze meting is speciaal gericht op jongeren van 11 tot 20 jaar.

Het doel van de stichting is om hiermee jongeren te helpen bij het maken van de juiste keuzes voor opleiding, werk en persoonlijk functioneren. 

.

SAGA stelt de Junior-ODC gratis en belangeloos beschikbaar, omdat wij willen dat zoveel mogelijk jongeren, in de hele wereld, hun krachten en talenten ontdekken.


Junior ODC

De Junior-ODC is een op jongeren gerichte versie van het Odin Development Compass (ODC), een psychometrisch meetinstrument om iemands onbewuste drijfveren in kaart te brengen. De meting begint met een eenvoudige online-vragenlijst van 10 minuten en is beschikbaar op computer, laptop of tablet. Je krijgt verschillende archetypische figuren te zien, waaruit je keuzes moet maken. Vervolgens kies je uit een overzicht van 24 competenties welke 10 het best passen. De ODC-meting gaat dus veel verder dan andere testen die uitsluitend met taal (teksten) werken. Na 10 minuten laat de ODC-meting zien welke onbewuste drijfveren, krachten en talenten iemand van nature heeft. Het gedachtengoed van analytisch psycholoog dr. Carl Gustav Jung ligt aan de basis van de ODC.

De ODC-meting is in de periode 2000-2021 ontwikkeld. Daarnaast is de meting speciaal doorontwikkeld en gevalideerd voor jongeren van 11 t/m 20 jaar: de Junior-ODC.


Gecertificeerde terugkoppelaars

Er zijn inmiddels 30 gecertificeerde terugkoppelaars actief met de Junior-ODC, ieder met eigen specifieke ervaring, opleiding en expertise, gericht op profiel-, studie- en/of beroeps-keuzeadvies, coaching of therapie. 

Meer informatie over de Junior-ODC-terugkoppelaars kunt u aanvragen via info@saga-foundation.com.


Junior-ODC voor projecten

De Junior-ODC kan ook worden ingezet voor projecten, bedoeld om jongeren te begeleiden in het maken van de juiste keuzes voor opleiding, werk en persoonlijk functioneren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om projecten van (lokale) overheden, gericht op de doelgroep 11 tot 20 jaar. Denk aan projecten om meer meisjes te laten ontdekken dat een technisch beroep bij hen past, het matchen van jongeren op zorgberoepen of het reactiveren van werkloze jongeren.

De betrokken (lokale) overheidsorganisatie wordt daartoe partner van SAGA. De partners ondersteunen SAGA financieel, waardoor we de software kunnen door-ontwikkelen en afstemmen op de specifieke doelstellingen van de projecten. 

Voor SAGA is het belangrijk dat hierdoor een groeiend aantal jongeren kosteloos de Junior-ODC-meting kan doen, waardoor ze de mogelijkheid krijgen om betere keuzes te maken voor opleiding, werk en leven.


Reacties van jongeren

“Door de Junior-ODC heb ik mijn eigen gebruiksaanwijzing leren kennen!”

– Stephanie, 12

“Ik snap nu dat ik mijn vader aan het kopiëren was, in plaats van mijn eigen talenten te gebruiken.”

– Sam, 18

“Het was een eye-opener voor mij dat ik mijn zorgzame kracht meer zou kunnen ontwikkelen.”

– Alex, 17

“De Junior-ODC heeft mij bevestigd dat mijn beroepskeuze ook echt bij mij past.”

– Jody, 20


Contact

SAGA Foundation

Email: info@saga-foundation.com